Monday, May 29, 2017

ರಾಬರ್ಟ್ ಓಪನ್ ಹೈಮರ್ , ಪರಮಾಣು ಬಾ೦ಬಿನ ಬ್ರಹ್ಮ - ಪಾಲಹಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ Palahalli Vishwanath


ಹೊಸತು - ಜೂನ್ ೨೦೧೭


ರಾಬರ್ಟ್ ಓಪನ್ ಹೈಮರ್ , ಪರಮಾಣು ಬಾ೦ಬಿನ ಬ್ರಹ್ಮ
- ಮೇಧಾವಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಯ ಗೊ೦ದಲಮಯ ಜೀವನ -
ಪಾಲಹಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್
-------------------------------------------------------------------------------------------------
ಸಮಯ ೧೯೪೫ ಜುಲೈ . ಸ್ಥಳ ಅಮೆರಿಕದ ಪಶ್ಚಿಮದ ನ್ಯೂಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಪ್ರಾ೦ತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮರಭೂಮಿಯ ಪ್ರದೇಶ ಅಲಮಗೊರ್ಡೊ ಎ೦ಬ ಪುಟ್ಟ ಊರು, ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೆ ಜಗತ್ತಿನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಸ್ತ್ರಪರೀಕ್ಷೆಯೊ೦ದು . ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗ೦ಟೆಗೆ ಪ್ರಾರ೦ಭವಾಗಿ ಒ೦ದು ಆಸ್ಫೋಟನೆ ನಡೆಯಿತು . ೧೦ಮೈಲು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಪ್ರಕಾರ : “ನನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಭೂಮಿಯಮೇಲಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಅದು ಬಿಸಿಯಾಗತೊಡಗಿತು. ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನೋಡಿದಾಗ ಬಹಳ ಬೆಳಕಿನ ಸೂರ್ಯನಿದ್ದ೦ತೆ ಕಾಣಿಸಿತು. ದೂರದಲ್ಲಿ ಹೊಗೆಯ ಮೋಡ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ೫೦ಸೆಕೆ೦ಡುಗಳ ನ೦ತರ ಅಗಾಧ ಶಬ್ದ.”  ಸುಮಾರು ೨೦೦ ಮೈಲುಗಳ ತನಕ ಪ್ರಕಾಶ ಕ೦ಡುಬ೦ದು ಒ೦ದು ಕಿಲೊಮೀಟರ್ ಸುತ್ತ ಎಲ್ಲವೂ ನಾಶವಾಗಿ ಕಿಮೀ ಸುತ್ತ ಕಟ್ಟಡಗಳೆಲ್ಲಾ ಉರುಳಿದವು. ಟ್ರಿನಿಟಿ ಎ೦ಬ ಹೆಸರಿದ್ದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಫಲವಾಗಿತ್ತು! ಅದನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿ೦ದ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಬ್ಬರು ' " ಕೆಲವರು ಅತ್ತರು. ಕೆಲವ್ರು ನಕ್ಕರು, ಬಹಳ ಜನ ಮೌನದಿ೦ದಲೆ ಇದ್ದರು. ಆದರೆ ನನಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಕೃಷ್ಣ ರಾಜಕುಮಾರ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ' ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನೀನು ಮಾಡು ' ಎ೦ದದ್ದು ಜ್ಞಾಪಕ ಬ೦ದಿತು. ಅದಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಒ೦ದು ಶ್ಲೋಕ " (ಕಾಲೋಸ್ಮಿ..) ನಾನು ಮೃತ್ಯು. ನನ್ನ ಕಾರ್ಯ ವಿನಾಶ " ವನ್ನೂ ನಾನು ಹೇಳಿಕೊ೦ಡೆ ". ಅವನ ಕರ್ತವ್ಯ ಪರಿಪಾಲನೆಗೆ ಗೀತೆಯ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾರು?

-----------------------------------------------------------------------------------------------
() ವಿವಿಧ ಆಸಕ್ತಿಗಳ ವಿಜ್ಞಾನಿ
ಹಿ೦ದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೋಪರ್ನಿಕಸ್, ನ್ಯೂಟನ್,ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಅನೆಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದಿತು. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇ೦ದಿನ ಪ್ರಪ೦ಚದ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳಿ೦ದ ವಿದ್ವಾ೦ಸರಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಲವಾರು ಆಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊ೦ದುಬರಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪವಾವಾಗಿದ್ದವರು ೧೯೦೪ರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದ ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ಯೆಹೂದಿ ಕುಟು೦ಬವೊದರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ರಾಬರ್ಟ್ ಓಪನ್ ಹೈಮರ್ ! ಅವರ ತ೦ದೆ ಬಟ್ಟೆಯ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಕಲಾವಿದೆ. ನಗರದ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಟನ್ ಪ್ರದೇಶದ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರು. ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ವಾನ್ಗೋ ಮತ್ತು ಇತರ ಖ್ಯಾತ ಕಲಾಕಾರರ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲ ಪ್ರತಿಗಳು ಅಲ೦ಕರಿಸಿದ್ದವು. ೧೭ನೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ಹಾರ್ವರ್ಡ ವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಓದಲು ಹೋದರು . ಅಲ್ಲಿ ಭೌತ್ತವಿಜ್ಞಾನವಲ್ಲದೆ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ, ಪೂರ್ವದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರ೦ಥಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ " ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದರ೦ತೆ ' ಅನ೦ತರ ೨೨ನೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿಯ ಗಾಟ್೦ಗೆನ್ ವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಖ್ಯಾತ ಕ್ವಾ೦ಟಮ್ ಭೌತಶಾಸ್ತಜ್ಞ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಜೊತೆ ಸ೦ಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಮಿನಾರುಗಲಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿ೦ದ ( ಕೆಲವರ ಪ್ರಕಾರ - ಅತಿ ಅತಿ!) ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು; ಪಿ.ಎಚ್ ಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ಜ್ನಿಸಲು ಬ೦ದಿದ್ದ ವಿಜ್ಞಾನಿ " ಸದ್ಯ ಮುಗಿಯಿತಲ್ಲ! ನನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದನಲ್ಲ " ಎ೦ದಿದ್ದರ೦ತೆ ! ಅವರು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಾರ್ನ್ ರ್ನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೆದ ಒ೦ದು ಸ೦ಶೋಧನಾ ಲೇಖನ ಕ್ವಾ೦ಟಮ್ ಚಲನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು.. ೧೯೨೮ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ಸು ಬ೦ದು ಕ್ಯಾಲಿಫೊರ್ನಿಯದ ಖ್ಯಾತ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಾದ ಕ್ಯಾಲ್ಟೆಕ್ ಮತ್ತು ಬರ್ಕಲಿ ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದರು. . ೧೯೩೦ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪುಕುಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿ೦ತಿಸಿ ಆ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಪಿತಾಮಹರಾಗಿ ಸ೦ಶೋಧನಾಲೇಖನವನ್ನು ಬರೆದರು ; ಇದನ್ನು ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ತಕ್ಕ ಸ೦ಶೋಧನೆ ಎ೦ದು ಅನೇಕರು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಸ೦ಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಜ್ಞಾನಗಳಿಸಿದ್ದ ಆರ್ಥರ್ ರೈಡರ್ ರ ಜೊತೆ ಸ್ನೇಹವಿದ್ದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಸ೦ಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಓದುವಷ್ಟು ಪಾರ೦ಗತರಾಗಿದ್ದರು. ಒ೦ದು ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಸರ ಮಹಾಗ್ರಥ ' ದಾಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್' ಪೂರ್ತಿ ಓದಿ ಮುಗಿಸಿದರ೦ತೆ !
ಅದೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯೂನಿಸಮ್ಮಿನ ಆದರ್ಶಗಳಿ೦ದ ಳಿ೦ದ ಬಹಳ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರು. ಯೂರೋಪಿನಲ್ಲಿ ನಾಜಿಗಳು ಯೆಹೂದಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಹಿ೦ಸೆ ನೋಡಿಯೋ ಅಥವಾ ಅಮೆರಿಕದ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದ ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರೆತಿಕ್ರಿಯೆಯೋ ಇದ್ದಿರಬಹುದು ಎ೦ದು ಕೆಲವು ಇತಿಹಾಸಕಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಜೀನ್ ಟಟ್ಲಾಕ್ ಎ೦ಬ ಯುವತಿಯ ಸ್ನೇಹ ಶುರುವಾಗಿ ೨ ಬಾರಿ ಮದುವೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪದ ತನಕವೂ ಹೋಗಿದ್ದಿತು. ಆಕೆಯ ಜೊತೆ ಇವರು ಕಮ್ಯೂನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗೂ ಆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಹಣಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು; ೧೯೩೭ರಲ್ಲಿ ಅವರ ತ೦ದೆಯ ನಿಧನದ ನ೦ತರ ಇವರ ಹಣಕಾಸು ಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳ ಸುಧಾರಿಸಿದ್ದು ಆ ಧನಸಹಾಯ ಇನ್ನೂಹೆಚ್ಚ್ಯಿತು. ಅನ೦ತರ ೧೯೩೯ರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಥರೀನ್ ಎ೦ಬ ವಿಧವೆ ಯ ಜೊತೆ ಸ್ನೇಹ ಶುರುವಾಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ಮದುವೆಯಾದರು. ಕ್ಯಾಥರೀನ್ ಅಲ್ಲದೆ ರಾಬರ್ಟರ ತಮ್ಮ ಫ್ಯ್ರಾ೦ಕ್ ಕೂಡ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು..
) ಬಾ೦ಬ್
೧೯೩೦ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಬೈಜಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒ೦ದು ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅಗಾಧ ಶಕ್ತಿಯ ಉದ್ಭವ ಕ೦ಡು ಬ೦ದಿತು . ಅದೇ  " ಬೈಜಿಕ ವಿದಳನ (ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಷನ್ ) ". ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹಿ೦ದೆ ಕಾಣದಷ್ಟು ಅಪಾರ ಶಕ್ತಿ ಹೊರಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಗುರುತಿಸಿದರು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ೧೯೩೯ರ  ಆಗಸ್ಟ್ ತಿ೦ಗಳಲ್ಲಿ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್  ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರೂಸ್ವೆಲ್ಟ್ರಿಗೆ ಒ೦ದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದರು. ಅದರ ಸಾರಾ೦ಶ: ‘ಪರಮಾಣುವನ್ನು ಒಡೆಯುವುದರಿ೦ದ ಮಹಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉ೦ಟುಮಾಡಬಹುದು. ಜರ್ಮನರು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊ೦ಡು ಬಾ೦ಬನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಮು೦ಚೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಬೇಕು!’   ಯುರೇನಿಯಮ್ಮೂಲಧಾತುವಿನಲ್ಲಿ ಸರಪಳಿ ಕ್ರಿಯೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎ೦ದು ಶಿಕಾಗೋವಿನಲ್ಲಿ ಎನ್ರಿಕೊ ಫರ್ಮಿಯವರ ನೇತ್ರತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಯೋಗ ತೋರಿಸಿತು. ಆದ್ದರಿ೦ದ ಪ್ರಕ್ಲ್ರಿಯೆಯಿ೦ದ ವಿನಾಶಕಾರೀ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದೆ೦ಬ ನ೦ಬಿಕೆ ಹುಟ್ಟಿತು.

೧೯೪೧ ಅಕ್ಟೋಬರಿನಿ೦ದ ಓಪನ್ ಹೈಮರ್ ಪರಮಾಣು ಬಾ೦ಬಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸೈದ್ಧಾ೦ತಿಕ ಚಿ೦ತನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸರ್ಕಾರ ಈ ಪರಮಾಣು ಬಾ೦ಬಿನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಿಲಿಟರಿಯವರಿಗೆ ವಹಿಸಿದ್ದು ಜನರಲ್ ಗ್ರೋವರ್ ಎನ್ನುವರನ್ನು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ಓಪನ್ ಹೈಮರರ ಕಮ್ಯೂನಿಸ್ಟ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ್ದದ ಎದುರು ಅದು ಮುಖ್ಯವೆನಿಸದೆ ೧೯೪೨ರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ' ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಟನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಗುಟ್ಟಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಡಲು ಜನನಿಬಿಡ ನ್ಯೂಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಪ್ರಾ೦ತ್ಯದ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶದ ಲಾಸ್ ಆಲಮೋಸ್ ಎ೦ಬ ಜಾಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದರು. ಓಪನ್ ಹೈಮರ್ ರಗಿ೦ತ ಹೆಚ್ಚು ಮೇಧಾವಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅವರ ಕೆಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪದಿರಬಹುದು ಎ೦ದು ಅನುಮಾನ ಮೊದಲು ಇದ್ದಿತು .‌ಆದರೆ ಅವರು ವಿಜ್ಞಾನ ವೊ೦ದಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ವಿಷಯಗಳನ್ನೂ ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊ೦ದಿದ್ದು ಎಲ್ಲರ ಗೌರವವನ್ನೂ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿಯ ಜೊತೆ ಆಕರ್ಷಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೂ ಇದ್ದಿತು .ಅವರಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಆಕಾ೦ಕ್ಷೆ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನೂ ಗ್ರೋವರ್ ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಬೆ೦ಬಲ ಕೊಟ್ಟರು. ಅಲ್ಲಿ ಮು೦ದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ವಿಕ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಕಾಫ್ ' ಓಪನ್ ಹೈಮರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ " ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ದರ್ಬಾರು ನಡೆಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊ೦ದು ಮುಖ್ಯ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ಅವರ ಛಾಪು ಇದ್ದಿತು. ಕೆಲಸಮಾಡುವವರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ವಿಷಯಗಳ ಮೂಲ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸೀಮರಾಗಿದ್ದರು. ".
ಬಾ೦ಬಿನ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾರ೦ಭವಾದ ನ೦ತರ ಅವರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟರ ಸ೦ಗವನ್ನು ತೊರೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟರು. ಆದರೂ ೧೯೪೩ರಲ್ಲಿ ಒ೦ದು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಅವರು ಗೆಳತಿ ಜೀನ್ ಟಾಟ್ಲಾಕ್ ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಗುಪ್ತ ಪೋಲೀಸರು ಅವರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯದಿ೦ದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಗೆಳೆಯ ಬರ್ಕಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಚೆವಲಿಯರ್ ರನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಸ೦ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೂ " ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಖ್ಯಾತಿಯ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿರುವುದರಿ೦ದ ಅವರಿ೦ದ ತೊ೦ದರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ" ಎ೦ದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ೧೯೪೪ರಲ್ಲಿ ಜೀನ್ ಟಾಟ್ಲಾಕ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊ೦ಡರು; ಆಗ ಓಪನ್ಹೈಮರ್ ಬಹಳ ವ್ಯಥೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಕೂಡ ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು ಅವರದ್ದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯೋ ಅಥವಾ ಅಮೆರಿಕದ ಗುಪ್ತ ಪೋಲಿಸ್ ಕಡೆಯಿ೦ದ ಕೊಲೆಯೋ ಎನ್ನುವುದು ಕಡೆಗೂ ತಿಳಿಯಲೇ ಇಲ್ಲ .ಕೆಲ ಸಮಯದ ನ೦ತರ ಬರ್ಕಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಚೆವಲಿಯರನ್ನು ಕೆಲಸದಿ೦ದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿತು. ಈ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಆಗ ಮಹತ್ವವೆನಿಸದಿದ್ದರೂ ಮು೦ದೆ ರಾಬರ್ಟರ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದವು.
. ಪ್ರಪ೦ಚದ ಅನೇಕ ಖ್ಯಾತವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ‌ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತನಾಮರಾದ ಎನ್ರಿಕೊ ಫರ್ಮಿ , ನೀಲ್ಸ್ ಬೋರ್, ಫೈನ್ ಮನ್ , ಸೆಗ್ರೆ, ಟೆಲ್ಲರ್, ವಿಗ್ನರ್, ಬ್ಲಾಕ್, ಚಾಡ್ವಿಕ್, ಬೆಥೆ, ರಾಬರ್ಟ್ ವಿಲ್ಸನ್, ಮತ್ತು ಇತರರು ಇದ್ದರು. . ಇವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಆಗಲೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗಳಿದ್ದರು., ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಮು೦ದೆ ಅದನ್ನು ಗಳಿಸಲಿದ್ದರು. ಪ್ಲುಟೋನಿಯಮ್ ಎ೦ಬ ಬೇರೆಯ ಪರಮಾಣುವಿ೦ದಲೂ  ಈ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಹೊರತೆಗೆಯಬಹುದು ಎ೦ದು ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು.. ಟ್ರಿನಿಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನ೦ತರ ಶತೃ ಸೇನೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಲು  ಎರಡು – ಒ೦ದು ಯುರೇನಿಯಮ್, ಮತ್ತೊ೦ದು ಪ್ಲುಟೋನಿಯಮ್ – ಬಾ೦ಬುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಯಿತುಅಲಮೊಗೊರ್ಡೊ  ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೊದಲೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರೂಸ್‍ವೆಲ್ಟ್ ಮೃತರಾಗಿ ಟ್ರೂಮನ್ ಪದವಿಗೆ ಬ೦ದಿದ್ದರು. ಅದಲ್ಲದೆ ಮೇ ತಿ೦ಗಳಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿ ಶರಣಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಉಳಿದಿದ್ದ ಶತ್ರು ದೇಶ ಜಪಾನ್ ಒ೦ದೇ. ತಯಾರಿಸಿದ ಬಾ೦ಬನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕೇ, ಬೇಡವೇ ಎ೦ಬ ಚರ್ಚೆಗಳುನಡೆದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾ ಆಗಸ್ಟ್ ೬ರ೦ದು  ಯುರೇನಿಯಮ್ ಬಾ೦ಬನ್ನು ಹಿರೋಷಿಮಾ ನಗರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು . ಮೂರೇ ದಿನಗಳ ನ೦ತರ ನಾಗಸಾಕಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ಲುಟೋನಿಯ ಬಾ೦ಬನ್ನು ಹಾಕಿತು. ಈ ಎರಡೂ ಬಾ೦ಬುಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ೨ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಆಹುತಿಯಾಗಿದ್ದರು!

() ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ

೧೯೪೫ರ ನ೦ತರ ಓಪನ್ಹೈಮರ್ ರ ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಲಯಗಳ ಹೊರಗೂ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿ. ಜನ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕನ ರೀತಿ ನೋಡಲು ಸುರುಮಾಡಿದರು. ಪರಮಾಣುಬಾ೦ಬಿಗೆ ಸ೦ಬ೦ಧ ಪಟ್ಟ ಹಲವಾರು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಅಥವಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಾ೦ಬಿನ ವಿನಾಶಕಾರೀ ಗುಣಗಳ ಪರಿಚಯ ಹತ್ತಿರದಿ೦ದಿದ್ದು ಬಾ೦ಬಿನ ತಯಾರಿಕೆ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ೦ಭವಾಗಬಹುದೆ೦ಬ ಭಯ ಅವರಿಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಕಡೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿಯ ನಿಯ೦ತ್ರಣ ಅತಿ ಅವಶ್ಯ ಎ೦ದು ಪ್ರಚಾರಿಸಿದರು. . ಪರಮಾಣು ಸ೦ಬ೦ಧದ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಗಗಳೂ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆಸಬಾರದು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಜೆಗಳ ಮು೦ದೆ ಇಡಬೇಕು ಎ೦ದು ಕೂಡಾ ಒತ್ತಾಯ ಮಾದಿದರು. ಪರಮಾಣು ಬಾ೦ಬಿನ ನ೦ತರ್ ಜಲಜನಕ ಬಾ೦ಬಿನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪ್ರಾರ್೦ಭವಾಗಿದ್ದು ಇದು ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚು ವಿನಾಶಕಾರಿ ಎ೦ದು ಖ೦ಡಿಸಿದರು. ಆದರೂ ೧೯೫೧ರಲ್ಲಿ ಟೆಲ್ಲರ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ಜಲಜನಕ ಬಾ೦ಬನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸಫಲರಾದರು
ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರೂಮನ್ ರಿಗೆ ಓಪನ್ ಹೈಮರ್ ' ನಮ್ಮ (ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ) ಕೈಗಳು ರಕ್ತಸಿಕ್ತವಾಗಿವೆ ' ಎ೦ದಾಗ ಅವರು " ಕೈ ತೊಳೆದುಕೊ೦ಡರೆ ರಕ್ತ ಹೊರಟುಹೋಗುತ್ತೆ' ಎ೦ದರ೦ತೆ; ಅದಲ್ಲದೆ ಅವರ ವಿಶ್ವಶಾ೦ತಿಯ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಸರಿಬರದೆ ' ಆ‌ ಮನುಷ್ಯ ಮು೦ದೆ ನನ್ನನ್ನು ಸ೦ಧಿಸುವುದು ಬೇಡ ' ಎ೦ದು ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟರ೦ತೆ ! ಹೀಗೆಯೆ ತಮ್ಮ ನ೦ಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಧೋರಣೆಗಳಿ೦ದ ಓಪನ್ಹೈಮರ್ ಹಲವಾರು ಪ್ರಭಾವಶಾಲೀ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಸ೦ಪಾದಿಸಿದರು . ಅವರಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತಚರ ಸ೦ಸ್ಥೆ ಎಫ್ ಬಿ ಐ ನ ಎಡ್ಗರ್ ಹೂವರ್, ಪರಮಾಣು ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯೂನಿಸ್ಟ ದ್ವೇಷಿ ಸೆನೆಟರ್ ಮೆಕಾರ್ಥಿ ಮುಖ್ಯರು. ೧೯೫೩ರಲ್ಲಿ ಓಪನ್ಹೈಮರ್ ಕಮುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷಪಾತಿಯೆ೦ದೂ ಅಮೆರಿಕದ ಹಿತಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿ ಎ೦ದೂ ಆಪಾದನೆಗಳು ಬ೦ದವು. ಜಲಜ್ನಕ ಬಾ೦ಬನ್ನು ಅವರು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದೂ ಈ ಆಪಾದನೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯಗಳ ಚರ್ಚೆಗಳಿ೦ದ ಅವರನ್ನು ಹೊರಗಿದಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿ ೧೯೫೪ ಎಪ್ರಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ರಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಶುರುಮಾಡಿತು. ೩ ವಾರ ನಡೆದ ಆ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ೪೦ ಮ೦ದಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದರು . ಓಪನ್ಹೈಮರರ ಹಿ೦ದಿನ ಜೀವನದ ಕಮ್ಯೂನಿಸ್ಟ್ ಸಹಾನುಭೂತಿಯಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದವು. ಓಪನ್ಹೈಮರ್ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ವಿವರಣೆಯನ್ನೂ ಕೊಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖ೦ಡಿಸಿದವರು ಹಿ೦ದೆ ಅವರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಟೆಲ್ಲರ್ : " . ಬಹಳ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಧೋರಣೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ. . ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಗೊ೦ದಲಗಳಿದ್ದವು.. ಇ೦ತಹವರ ಕೈನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ಇದ್ದರೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ" ಓಪನ್ಹೈಮರರ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಅಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್, ವರ್ನರ್ ವಾನ್ ಬ್ರಾವುನ್, ಇಸಡೋರ್, ರಾಬಿ ಮತ್ತು ಇತರರು ಖ೦ಡಿಸಿದರು. ಏನೇ ಆದರೂ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ರಕ್ಷಣಾ ರಹದಾರಿಯನ್ನು ವಾಪಸ್ಸು ತೆಗೆದುಕೊ೦ಡಿತು ಸರ್ಕಾರದ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಓಪನ್ಹೈಮರ್ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದರೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊದುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ..
ಈ ಘಟನೆಯ ನ೦ತರ ಓಪನ್ಹೈಮರ್ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿ ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟರು. . ೧೯೪೭ರಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ಟನ್ ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ ಸ್ಟೈನ್ ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ' ಉನ್ನತ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಸ೦ಸ್ಥೆಯ ' ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದರು. ೧೯೩೦ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯದ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಭೌತವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಮುಖ ಅಧ್ಯಯನವಾಗಲು ಶ್ರಮಪಟ್ಟ೦ತೆಯೆ ಈಗ ಅವರು ಪ್ರಿನ್ಸ್ಟ ಟನ್ ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ವಿಜ್ಞಾನ ದ ಏಳಿಗೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಮಗ್ನರಾದರು.. ವಿಜ್ಞಾನವಲ್ಲದೆ ಇತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪ೦ಡಿತರನ್ನೂ ( ( ಉದಾ ಇ೦ಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಟಿ.ಎಸ್.ಈಲಿಯಟ್) ಕರೆಸಿ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿರಲು ಏರ್ಪಾಟು ಮಾಡಿದರು. ಹೊರದೇಶದಿ೦ದ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಇತರ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಲಿ೦ದ ಅನೇಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿ, ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರು, ಆವರುಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲೆ ಇರಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರು . ೧೯೬೦ರಲ್ಲಿ ಜಾನ್ ಕೆನೆಡಿ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನ೦ತರ ಓಪನ್ಹೈಮರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರೀ ಧೋರಣೆಗಳು ಬದಲಾಗಿ . ೧೯೬೩ರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯ್ಕ್ಷ ಜಾನ್ಸನ್ ಅವರಿಗೆ ದೇಶದ ಅತಿ ಉನ್ನತ ಫರ್ಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಅದನ್ನು ಸ್ವಈಕರಿಸುತ್ತಾ ಓಪನ್ಹೈಮರ್ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಶ೦ಸಿಸಿದರು. ೧೯೬೭ ಫೆಬ್ರವರಿ ಯಲ್ಲಿ ಗ೦ಟಲಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಗೆ ತುತಾದರು.
ಓಪನ್ ಹೈಮರರ ಜೀವನ ಒಬ್ಬ ದುರ೦ತನಾಯಕನದ್ದು ಎ೦ದು ಕೆಲವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಜೀನ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊ೦ಡಿದ್ದೂ ಅವರವೈಯುಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಒ೦ದು ಮುಖ್ಯ ದುರ೦ತ. ಸತತವಾಗಿ ಸಿಗರೇಟು ಸೇದುತ್ತಿದ್ದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಊಟತಿ೦ಡಿಗಳನ್ನೂ ಮರೆಯುವ ಉತ್ಕಟತೆ ಇದ್ದಿತು. ಬಹಳ ಆಕಾ೦ಕ್ಷೆಯೂ ಇದ್ದಿತು, ಆದರೂ ಎಲ್ಲೋ ಅದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ ಎ೦ಬ ಅರಿವೂ ಇದ್ದಿತು. ಅ೦ತೂ ಯಾವುದೋ ಅನಾಥಪ್ರಜ್ಞೆ ಅವರನ್ನು ಜೀವನ ಪರ್ಯ೦ತ ಕಾಡಿಸಿದ್ದಿರಬಹುದು. ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಇಸಿಡೊರ್ ರಾಬಿ " ಹಿ೦ದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದಿತು. ಅವರಿಗೇ ಅವರು ಯಾರು ಎ೦ದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. " ಎ೦ದಿದ್ದರು.. ಅವರ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಅಪಾರವಾಗಿದ್ದರೂ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧಿಸಬಹುದಿತ್ತು ಎ೦ದು ಕೆಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದರು.. ಖ್ಯಾತ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಿರಾಕ್ ಅವರಿಗೆ " ಸಾಹಿತ್ಯ ಗೀಹಿತ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು‌ ಕೇ೦ದ್ರೀಕರಿಸಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಮಹತ್ವದ ಸ೦ಶೋಧನೆಗಳು ಹೊರಬರಬಹುದು" ಎ೦ದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅವರ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮುರ್ರೇ ಗೆಲ್ಮಾನ್ " ಹಲವಾರು ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರ

ಧಾರೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಶುರುಮಾಡಿದರೂ ಯಾವ ಸ೦ಶೋಧನೆಯನ್ನೂ ಬಹಳ ಕಾಲ ಮು೦ದುವರಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇತರರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು ." ಬಾ೦ಬಿನ ತಯಾರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಯಾವ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜಪಾನಿನ ಮೇಲೆ ಬಾ೦ಬ್ ಹಾಕಿದ್ದು ನನಗೆ ಸರಿ ಎನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಜಪಾನಿಗೆ, ಪ್ರಪ೦ಚಕ್ಕೆ ಈ ಬಾ೦ಬಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆನಿದಬಹುದಾಗಿತ್ತು " ಎ೦ದಿದ್ದರು" ಸಾಯುವ ಕೆಲವು ತಿ೦ಗಳುಗಳ ಹಿ೦ದೆ ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬೋಮ್ ರಿಗೆ " ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಾತಾಪದ ಮಧ್ಯೆ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಕೆಲಭಾಗ ಕಳೆದುಹೋಯಿತು' ಎ೦ದಿದ್ದರ೦ತೆ ಜೀವನ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ; , ಆದರೆ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದೇ ಸೌ೦ದರ್ಯವಿದೆ" ಎ೦ಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದ್ದ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ೨೦ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು.ಇ೦ದು ಅಮೆರಿಕ ಭೌತವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಸ್ಥ್ಹಾನದಲ್ಲಿರಲು ರಾಬರ್ಟ್ ಓಆಪನ್ಹೈಮರ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣರು. !
(ಆಕರ ಅ೦ತರಜಾಲ ತಾಣಗಳು: ಇಲ್ಲಿನಾಯ್.ಎಡು, ಬ್ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ಸೀಕ್ರೆಸಿ.ಕಾಮ್,ಅಟಾಮಿಕ್ ಹೆರಿಟೇಜ್, ಪ್ಲಾಸಿನ್.ಕಾಮ್ )
ಚಿತ್ರ ೧: ಮತ್ತು ೨ ರಾಬರ್ಟ್ ಓಪನ್ ಹೈಮರ್
ಚಿತ್ರ ೩ : 'ಟ್ರಿನಿಟಿ' ಪರಮಾಣು ಬಾ೦ಬಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ
ಚಿತ್ರ ೪ ; ಐನ್ ಸ್ಟೈನ್ ಮತ್ತು ಓಪನ್ಹೈಮರ್
ಚಿತ್ರ ೫ : ಬಾ೦ಬನ್ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಗ್ರೋವರ್ ಮತ್ತು ಓಪನ್ ಹೈಮರ್
ಚಿತ್ರ ೬ : ಓಪನ್ ಹೈಮರರ ಪತ್ನಿ ಕ್ಯಾಥರೀನ್ (ಕಿಟ್ಟಿ)
ಚಿತ್ರ ೭: ಓಪನ್ ಹೈಮರರನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ ಖ್ಯಾತ ವಿಜ್ಞಾನಿ , ಜಲಜನಕ ಬಾ೦ಬಿನ ಶೋಧಕ , ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಟೆಲ್ಲರ್

Wednesday, March 1, 2017

ವೇರಾ ರುಬಿನ್ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ದ್ರವ್ಯ (ಪಾಲಹಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ -Palahalli Vishwanath)

This appeared in HOSATHU of MArch 2017
 ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವ೦ಚಿತೆ ಎ೦ಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ 
ವೇರಾ ರುಬಿನ್ ರ ಕಪ್ಪು ದ್ರವ್ಯ
ಪಾಲಹಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್

ಖ್ಯಾತ ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೆ೦ದರೆ ಯಾರು ? ಟೈಕೊ ಬ್ರಾಹೆ, ಗೆಲೆಲಿಯೊ, ವಿಲಿಯಮ್ ಹರ್ಶೆಲ್ ,ಎಡ್ವಿನ್ ಹಬಲ್..! ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಏನಿರಬಹುದು ? ಎಲ್ಲಾ ಪುರುಷರು ! ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆರೊಲೀನ್ ಹರ್ಷೆಲಳ ಹೆಸರಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಧೂಮಕೇತುಗಳನ್ನೂ ನೆಬ್ಯುಲಗಳನ್ನೂ ಕ೦ಡುಹಿಡಿದಿದ್ದ ಕೆರೊಲಿನ್ ಳನ್ನು ಇ೦ದೂ ಹೆಚ್ಚು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ವಿಲಿಯಮ್ ಹರ್ಶೆಲನ ತ೦ಗಿ ಎ೦ದು! ಆಕಾಶಕಾಯಗಳ ದೂರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ೦ಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಎ೦ದು ೨೦ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ ಹೆನ್ರಿಯೆಟ್ಟಾ ಲೇವಿಟ್ ರ ಹೆಸರು ಬರುವುದು ಹಬಲರ ವಿಶ್ವ ವಿಸ್ತಾರದ ಆವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾ೦ದಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ! ಪಲ್ಸಾರಗಳ ಸಹಸ೦ಶೋಧಕಿಯಾದ ಜೋಸ್ಲಿನ್ ಬೆಲ್ ರನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ವಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಭಾಜನರಾದ ಅ೦ಥೋನಿ ಹ್ಯೂಯಿಷ್ ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎ೦ದು ! ಹೌದು , ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನ ವೊ೦ದರಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲ, ಹಿ೦ದಿನಿ೦ದಲೂ ಎಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ೦ಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೇ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಪ೦ಚದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಬಹಳ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ ಮೇರಿ ಕ್ಯೂರಿಯವರು ೨ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೂ ಸಮಾಜದ ಗೌರವ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. . ಮೊದಲನೆಯ ಬಾರಿ ಪತಿ ಪಿಯೆರ್ ಆಗ್ರಹಮಾಡಿದ ನ೦ತರವೇ ನೊಬೆಲ್ ಸಮಿತಿಯವರು ಮೇರಿಯವರ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರ೦ತೆ; ಎರಡನೆಯ ಬಾರಿ ಅವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗಳಿಸಿದಾಗ ಪಾಲ್ ಲ೦ಜೆವಿನ್ ಎ೦ಬ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿಯೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಸ೦ಬ೦ಧ ವಿಟ್ಟುಕೊ೦ಡಿದ್ದಾರೆ೦ಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಡನ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀ ಕರಿಸಬಾರದೆ೦ದು ಅವರ ಮೇಲೆ ಆಗ್ರಹವಿದ್ದಿತು. ಸಮಾಜದ ಈ ಧೋರಣೆಯಿ೦ದ ಬೇಸತ್ತು ಮೇರಿ ಕ್ಯೂರಿ ಸ್ತಾಕ್ ಹೋಮ್ ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಬೇರೆಯ ವಿಷಯ. ಡಿ ಎನ್ ಎ ಸ೦ಶೋಧನೆಗಳಿಗೆ ವಾಟ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕ್ ರ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಿ ರೊಸಲ೦ಡ್ ಫ್ರಾ೦ಕ್ಲಿನ್ ರನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಶಿಸಲಾಗಿದ್ದಿತು. . ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಿ೦ದಲೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಮಾತಾಗಿರುವ ' ಕಪ್ಪು ದ್ರವ್ಯ ' (ಡಾರ್ಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ) ಸ೦ಶೋಧನೆಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರಕಲಿಲ್ಲ; ಆ ಸ೦ಶೋಧಕಿ ಮಹಿಳೆ ಎ೦ದೇ? ಈಗ೦ತೂ ಆ ಮಹಿಳೆಗೆ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆ೦ದರೆ ಅವರು ಕಳೆದ ತಿ೦ಗಳು ಮೃತರಾದರು. ಹೆಸರು ವೇರಾ ರುಬಿನ್
ಅಮೆರಿಕದ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿರುವ ಎರಡು ದೂರದರ್ಶಕಗಳು ಖಗೋಳವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿವೆ. ಚಿಕ್ಕ೦ದಿನಿ೦ದಲೂ ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದ ಜಾರ್ಜ್ ಹೇಲ್ ( ೧೮೬೮-೧೯೩೮) ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಹಲವಾರು ಅತಿ ಉತ್ತಮ ದೂರದರ್ಶಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದನು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದವು ಲಾಸ್ ಏ೦ಜಲಿಸ್ ನಗರದ ಹತ್ತಿರದ ಮೌ೦ಟ್ ವಿಲ್ಸನ್ ವೀಕ್ಷಣಾಲಯದ ೨ ದೂರದರ್ಶಕಗಳು - .೫ ಮತ್ತು ೨.೫ ಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಸ - ಮತ್ತು ಸ್ಯಾನ್ ಡಿಯಾಗೊ ನಗರದ ಬಳಿ ಇರುವ ಮೌ೦ಟ್ ಪಲೋಮಾರ್ ನ ೫ ಮೀಟರ್ ದೂರದರ್ಶಕ. ಮೌ೦ಟ್ ವಿಲ್ಸನ್ ದೂರದರ್ಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊ೦ಡೇ ಹ್ಯಾರೊ ಶೇಪ್ಲೀ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯ ನಿಜರೂಪವನ್ನು ಮತ್ತು ಎಡ್ವಿನ್ ಹಬಲ್ ವಿಶ್ವ್ದದ ವಿಸ್ತಾರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವದನ್ನು ಕ೦ಡುಹಿಡಿದಿದ್ದರು. ಮು೦ದೆ ಪಲೊಮಾರ್ ಉಪಕರಣದಿ೦ದ ೧೯೫೦ ಮತ್ತು ೧೯೬೦ರ ದಶಕದ ಮುಖ್ಯ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು. ಈ ಖ್ಯಾತ ದೂರದರ್ಶಕಗಳನ್ನು ಮೊದಲಿ೦ದ ಪುರುಷರೇ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಆ ಸ೦ಪ್ರದಾಯ ಬರುತ್ತ ಬರುತ್ತ ನಿಯಮವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು.
೧೯೫೫ರಲ್ಲಿ ಇ೦ಗ್ಲೆ೦ಡಿನ ಖ್ಯಾತ ಖಗೋಳವಿಜ್ಞಾನಿ ದ೦ಪತಿಯೊ೦ದು ಪಲೊಮಾರ್ ಗೆ ಸ೦ಶೋಧನೆ ಮಾಡಲು ಬ೦ದರು. ಅವರು ಇ೦ಗ್ಲೆ೦ಡಿನ ಜೆಫ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಬರ್ ಬ್ರಿಜ್. ಜಗತ್ತಿನ ಲಘು ರಾಶಿಯ ಮೂಲಧಾತುಗಳು ಮಹಾಸ್ಫೋಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದವು; ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ರಾಶಿಯ ಮೂಲಧಾತುಗಳು (ಕಬ್ಬಿಣದ ತನಕ) ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಕುಲುಮೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದವು .ಆದರೆ ಮತ್ತೂ ಹೆಚ್ಚು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯ ಮೂಲಧಾತುಗಳೆಲ್ಲ ( ಉದಾ ಚಿನ್ನ ,ಬೆಳ್ಳಿ, ಯುರೇನಿಯಮ್ ) ಇತ್ಯಾದಿ ? ಭಾರೀ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಅ೦ತ್ಯ ಸಮಯದ ಸೂಪರ್ನೋವಾ ಆಸ್ಫೋಟನೆಯಲ್ಲೇ ಅ೦ತಹ ಮೂಲಧಾತುಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ ಎ೦ದು ಹಾಯಲ್ ಮತ್ತು ಫೌಲರ್ ಜೊತೆ ಇವರೂ ೧೯೫೩ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಮು೦ಚೆ ೨೬ ಪ್ರಾಯದ ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಗೆ ಕಾರ್ನಗಿ ದತ್ತಿ ದಕ್ಕಲಿಲ್ಲ; ಕಾರಣ : ಮೌ೦ಟ್ ವಿಲ್ಸನ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆ೦ಗಸರಿಗೆ ಕೆಲಸಮಾಡಲು ಆಸ್ಪದವಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಡೆಗೂ ೧೯೫೫ರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ದೊರಕಿತು; ಅದೂ ಪತಿಯ ಸಹಾಯಕಳಾಗಿ ಮಾತ್ರ ! ಅದಲ್ಲದೆ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ವೀಕ್ಷಣಾಲಯದ ಬಳಿ ವಾಸ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ಸಿಗದೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಬೇಕಾಗಿಬ೦ದಿತು ! ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿದ ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ೧೯೭೨ರಲ್ಲಿ ಇ೦ಗ್ಲೆ೦ಡಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತ ಗ್ರಿನಿಚ್ ವೀಕ್ಷಣಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದದ್ದಲ್ಲದೆ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರುದ್ಧ ಧೋರಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು . ಅಮೆರಿಕದ ವೀಕ್ಷಣಾಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳಾ ವಿರುದ್ಧ ಅಲಿಖಿತ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಡೆಗೂ ಪೂರ್ತಿ ತೊಡೆದು ಹಾಕಿದರು ವೇರಾ ರುಬಿನ್
೧೯೨೮ರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಫಿಲಡೆಲ್ಫಿಯ ನಗರದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಳಿದ ವೇರಾರಿಗೆ ಮೊದಲಿ೦ದಲೂ ತಾರೆಗಳು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾಗಿ ಕ೦ಡಿದ್ದವು . ೧೨ ವರ್ಷದ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ " ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ ನಾನು ತಾರೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ನ೦ತರವೇ " ಮಲಗುತ್ತಿದ್ದಳ೦ತೆ ತ೦ದೆ ಅವಳು ಒ೦ದು ದೂರದರ್ಶಕವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಹಾಯಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಖುಷಿಯೋ ಖುಷಿ ! ಆದರೂ ಕಾಲೇಜು ಮೆಟ್ಟಲು ಹತ್ತುವ ಮೊದಲು ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರೊಬ್ಬರು ವಿಜ್ಞಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸುಳಿಯಬೇಡ ಎ೦ದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರ೦ತೆ ! ೧೯೪೮ರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೇ ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದ ವಾಸಾರ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬಿ..ಗಳಿಸಿದನ೦ತರ ಐನ್ ಸ್ಟೈನ್ ನೆಲಸಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ಪ್ರಿನ್ಸ್ಟನ್ ವಿದ್ಯಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭಾಸ ಮು೦ದುವರಿಸಬೇಕೆ೦ದಿದ್ದರೂ ಆ ಆಸೆ ನನಸಾಗಲಿಲ್ಲ; ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಟನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಿ ಬರೆದಿದ್ದ ವೆರಾರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಲಯದಿ೦ದ ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲ ವೆ೦ದು ಅಲ್ಲಿಯ ಡೀನ್ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದರು! ೧೯೭೫ರ ತನಕ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಟನ್ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆದೇ ಪದ್ಧತಿ ಮು೦ದುವರೆದಿದ್ದಿತು. ಇದರ ನ೦ತರ ಕಾರ್ನೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮು೦ದುವರಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಶಿಕ್ಷಕರು ? ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಬೆಳಕಿಗೆ ಕಾರಣ ಹುಡುಕಿದ್ದ ಹಾನ್ಸ್ ಬೇತಾ, ಮತ್ತು ಮಹಾಮೇಧಾವಿ ರಿಚರ್ಡ್ ಫೈನ್ಮನ್ ! ಅನ೦ತರ ಜಾರ್ಜ್ ಟೌನ್ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪಿ.ಎಚ್ ಡಿ ಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕವಿಜ್ಞಾನ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಜಾರ್ಜ್ ಗ್ಯಾಮೋವ್ ! ಅಲ್ಲೂ ಗಾಮೋವ್ ರ ಜೊತೆ ಮೊದಲ ಭೇಟಿ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿಯೆ ನಡೆಯಿತು. ಆ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಬಾರದೆ೦ದ್ದಿತು ! ಆದ್ದರಿ೦ದ ವೇರಾ ಗಾಮೊವ ರನ್ನು ಮೊದಲು ಸ೦ಧಿಸಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದು ಕಾಲೇಜಿನ ಪಡಸಾಲೆಯಲ್ಲಿ ! ಅ೦ತೂ ವೇರಾ ಈ ಎಲ್ಲ ಮೇರು ಶಿಕ್ಷಕರ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಪಡೆದು ಸ೦ಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುವ ಮೊದಲು ಗೃಹಿಣಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿಬ೦ದಿತು. ತನ್ನ ೧೯ನೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೆ ತನ್ನ ಜೊತೆ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ಜಾರ್ಜ್ ರುಬಿನ್ ಎ೦ಬ ಭೌತ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮು೦ದಿನ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲಕ್ಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮವಿತ್ತರು. ೨೨ನೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲನೆಯ ಕ೦ದನನ್ನು ಕ೦ಕುಳದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊ೦ಡು ಹಿಮಭರಿತ ಹವದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಮೈಲು ಪ್ರಯಾಣಮಾಡಿಕೊ೦ಡು ಖಗೋಳವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಬ೦ಧವನ್ನು ಮ೦ಡಿಸಿದರು. ೧೯೬೫ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಲೊಮಾರ್ ವೀಕ್ಷಣಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಶುರುಮಾಡಿದರು. ಆಗ ತಾನೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ನಿರ್ಬ೦ಧಗಳನ್ನು ಸ೦ಸ್ಥೆ ವಾಪಸ್ಸು ತೆಗೆದುಕೊ೦ಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಯ ಮೊದಲ್ ಮಹಿಳಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾದರು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬೇರೆಯ ಶೌಚಾಲಯವಿರದಿದ್ದನ್ನು ಕ೦ಡು ಗ೦ಡಸರ ಶೌಚಾಲಯದ ಬಾಗಿಲಮೇಲೆ ವೆರಾ ಒ೦ದು ಲ೦ಗವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಿದರ೦ತೆ. ಆದರೂ ತಮ್ಮ ಸ೦ಶೋಧನೆಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವವಿಲ್ಲದ್ದನ್ನು ಕ೦ಡು ಆಗ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡವೆನಿಸಿದ್ದ್ದ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಅದೇ ಕಪ್ಪು ದ್ರವ್ಯದ ಸ೦ಶೋಧನೆ!
' ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ೩ ಗ೦ಟೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಬರುವ ಮು೦ಚೆ ವಾಪಸ್ಸು ಬ೦ದುಬಿಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ
ನನ್ನ ಬಹುತೇಕ ಸ೦ಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಇದಿದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ' ಎ೦ದು ಸ೦ದರ್ಶನ್ವೊ೦ದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಕಪ್ಪು ದ್ರವ್ಯದ ಸ೦ಶೋಧನೆಯಿ೦ದ ಬ೦ದ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಅವರು ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿ ಕೊ೦ಡರು. ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಅನಾದರಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದರು. ಸಮ್ಮೇಳನಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಭಾಷಣಕಾರರಿರದ್ದಲ್ಲಿ ಸ೦ಚಾಲಕರಿಗೆ ಚುರುಕು ಮುಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ವಾಷಿ೦ಗ್ ಟನ್ನಿನ ಪುರುಷರಿಗೇ ಮೀಸಲಾಗಿದ್ದ ಕ್ಲಾಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಾದಿದರು. ೨೦೧೬ರ ಡಿಸೆ೦ಬರ್ ೨೫ರ೦ದು ಅವರು ತಮ್ಮ ೮೮ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು.
ಕಪ್ಪು ದ್ರವ್ಯ
ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಗ್ರಹಗಳು ಸೂರ್ಯನೆ೦ಬ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪರಿಭ್ರಮಿಸುತ್ತವೆ (ಸುತ್ತುತ್ತವೆ) ಎ೦ದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದವನು ೧೭ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಮೇರು ವಿಜ್ಞಾನಿ ಯೊಹಾನಸ್ ಕೆಪ್ಲರ್. ಈ ಚಲನೆಗೆ ಕಾರಣ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಎ೦ಬುದನ್ನು ಹಲವಾರು ದಶಕಗಳ ನ೦ತರ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದವನು ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಯ ಆಕರ್ಷಣೆ ಎರಡೂ ವಸ್ತುಗಳ ರಾಶಿಯ ಗುಣಲಬ್ಧವನ್ನು ಅವಲ೦ಬಿಸುತ್ತದೆ . ಆದರೆ ಆ ಆಕರ್ಷಣೆ ನ್ಯೂಟನ್ನನ ಸಮೀಕರಣ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಿ೦ತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ?ಆ ಸಮೀಕರಣವೇ ತಪ್ಪೋ? ಅಥವಾ ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸದ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಆವರಿಸಿರಬಹುದೇ? ಅ೦ತಹದ್ದು ಎನಾದರೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ , ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಪ್ಪು (ಅಗೋಚರ) ದ್ರವ್ಯ ಎ೦ದು ಕರೆಯಬಹುದಲ್ಲವೆ?
ಕಳೆದ ಶತಮಾನದ ಶುರುವಿನಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಕಪ್ಪು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ವಿಜ್ಞಾನ ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಲು ಪ್ರಾರ೦ಭಿಸಿದ್ದರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಪುರಾವೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯದ ಖಗೋಳಜ್ಞ ಫ್ರೆಡ್ ಜ್ವಿಕಿ. ೧೯೩೦ರ ದಶಕದಲ್ಲೇ ನಡೆಸಿದ್ದ ಸ೦ಶೋಧನೆಯಿ೦ದ ನಮ್ಮಿ೦ದ ~೩೦೦ ಮಿಲಿಯ ಜ್ಯೋತಿರ್ವರ್ಷ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೋಮಾ ಎ೦ಬ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗಳ ಸಮೂಹ (ಕ್ಲಸ್ತರ್)ದ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗಳ ವೇಗವನ್ನು ಕ೦ಡುಹಿಡಿದು ಅದರಿ೦ದ ಅವುಗಳ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಅವು ಹೊರಸೂಸುವ ಪ್ರಕಾಶದಿ೦ದ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ ಒಟ್ಟು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ (ಗೋಚರ) ಗಿ೦ತ ಹತ್ತರಷ್ಟ್ಯು ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿ೦ದ ಆ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗಳು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿರಲು ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಕಾಶ ಹೊರಸೂಸದ , ಆದರೆ ಗುರುತ್ವಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾದ ಯಾವುದೋ ಕಾಣಿಸದ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಇರಬೇಕೆ೦ಬ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬ೦ದರು. ಜ್ವಿಕಿಯವರು ಆಧುನಿಕ ಖಗೋಳವಿಜ್ಞಾನದ ಹಲವಾರು ಮುಖ್ಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ( ಸೂಪರ್ನೋವಾ, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ನಕ್ಷತ್ರ,ಇತ್ಯಾದಿಗಳ) ಜನ್ಮದಾತರಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರ ಸಿಡುಕತನದಿ೦ದಲೋ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಎದಿರುಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿ೦ದಲೋ ಏನೋ ಅವರಿಗಾಗಲೀ ಅವರ ಈ ಸ೦ಶೋಧನೆಗಾಗಲೀ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿ ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ.
ಕೆಪ್ಲರನ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಹಗಳ ವೇಗದ ಮೌಲ್ಯ ಕೇ೦ದ್ರದಿ೦ದ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ : ಬುಧನಿಗಿ೦ತ ನಿಧಾನ ಭೂಮಿ; ಭೂಮಿಗಿ೦ತ ನಿಧಾನ ಗುರು; ಗುರುವಿಗಿ೦ತ ನಿಧಾನ ನೆಪ್ಚೂನ್ . ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೇ೦ದ್ರದಿ೦ದ ಒ೦ದು ಖಗೋಳಮಾನ ದೂರ(ಭೂಮಿ-ಸೂರ್ಯರ ದೂರ) ದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಹಕ್ಕಿ೦ತ ಎರಡು ಖಗೋಳಮಾನ ದೂರದ ಗ್ರಹ ನಾಲ್ಕರಷ್ಟು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. . ಸೌರಮ೦ಡಲದ೦ತೆಯೇ ಪ್ರತಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಕೇ೦ದ್ರವನ್ನು ಸುತ್ತುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಕೆಪ್ಲರನ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯ ಕೇ೦ದ್ರದಿ೦ದ ಹೊರಹೋಗುತ್ತಾ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ವೇಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತ ಹೋಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲವೆ?
೧೯೭೦ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ವೆರಾ ರೂಬಿನ್ ಮತ್ತು ಸ೦ಗಡಿಗರು ಪಲೊಮಾರ್ ದೂರದರ್ಶಕವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಪಕ್ಕದ ಆ೦ಡ್ರೊಮೆಡಾ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ವೇಗವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಕೆಪ್ಲರ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊ೦ದು ಪುರಾವೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಕ೦ಡಿದ್ದೇ ಬೇರೆ ! ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯ ಹೊರ ಭಾಗಗಳಲೂ ಈ ಪರಿಭ್ರಮಣದ ವೇಗ ಕಡಿಮೆಯಿರಲಿಲ್ಲ ! ಅದರ ಬದಲು ನಿರೀಕ್ಷಿದ್ದಕ್ಕಿ೦ತ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚೇ ಇದ್ದಿತು. ಇದನ್ನೇ ಸೌರಮ೦ಡಲಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸಿದರೆ ಗುರು,ಶನಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಸುಮಾರು ಭೂಮಿಯ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಸುರ್ತಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ! ಈ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೇರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಏನೋ ತಪ್ಪಿರಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಎ೦ಬ ಸಲಹೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ರುಬಿನ್ ರ ತ೦ಡ ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸ್ದರೂ ಇದೇ ಪರಿಣಾಮ: ಹೊರಗಿನ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಒಳಗಿನ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಷ್ಟೇ ವೇಗ ! ಆದ್ದರಿ೦ದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಅನಿಲಗಳು ಯಾವುದೋ ಅಗೋಚರ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯ (' ಡಾರ್ಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್') ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗದಿ೦ದ ಸುತ್ತುತ್ತಿದೆ ಎ೦ದು ರುಬಿನ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ ಅಗೋಚರ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಗೋಚರ (ಕಾಣಿಸುವ) ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಗಿ೦ತ ಸುಮಾರು ೧೦ ರಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಎ೦ದೂ ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. " ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯ ಮಧ್ಯದಿ೦ದ ಹೊರ ಹೋಗುತ್ತಾ ಬೆಳಕೇನೋ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತ್ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬೆಳಕು ನಿಜ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯ ಅಳತೆಯಿಲ್ಲ. ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತ ಕಾಣಿಸುವ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತ ಕಾಣಿಸದ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿ೦ದ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯಲ್ಲೇ ಆಗಲೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ನಿಜ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕ ಅ೦ಶ ಮಾತ್ರ " ಎ೦ದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ್ರು. ಈ ಸ೦ಶೋಧನೆಯಿ೦ದ ಕಪ್ಪು ದ್ರವ್ಯದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಖಚಿತವಾಯಿತು.
ಈ ಕಪ್ಪು ದ್ರವ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ? ಗೋಚರ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಎ೦ದರೆ ನಮಗೆ ಕಾಣುವ ಜಗತ್ತು - ಹೈಡ್ರೊಜೆನ್, ಹೀಲಿಯಮ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಪರಮಾಣುಗಳು ಮತ್ತು ಇವುಗಳಲ್ಲಿನ ಮೂರು ವಿಧದ ಕಣಗಳು -ಪ್ರೋಟಾನ್,ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗಳು. ಈ ಕಣಗಳ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ (ಬೈಜಿಕ ಸ೦ಲಯನ, ಸಿನ್ಕ್ರೊಟ್ರಾನ್ ವಿಕಿರಣ ಇತ್ಯಾದಿ) ಬೆಳಕು, ರೇಡಿಯೊ, ಕ್ಷಕಿರಣಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾ೦ತೀಯ ತರ೦ಗಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ ಈ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ನಮಗೆ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿ೦ದ ಅಗೋಚರ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಈ ಕಣಗಳಿ೦ದ ಬೇರೆಯದ್ದೇ ಇರಬೇಕು : ಅದು ಬೇರೆಯ ಕಣಗಳೊ೦ದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ತಿಸಲೂ ಬಾರದು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುದ೦ಶವೂ ಶೂನ್ಯವಿರಬೇಕು. ಆದ್ದರಿ೦ದ ಈ ಕಪ್ಪುದ್ರ್ವ್ಯದ ಕಣಗಳು - ವಿ೦ಪ್ಸ್ (ವೀಕ್ಲ್ ಇ೦ಟರಾಕ್ಟಿ೦ಗ್ ಮಾಸೀವ್ ಪಾಟಿಕಲ್) - ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದರಿ೦ದ ಇವುಗಳ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇರಲೆಬೇಕು. ನ್ಯೂಟ್ರಲಿನೋ ಎನ್ನುವ ಸೈದ್ಧಾ೦ತಿಕ ಕಣ ಈ ವಿ೦ಪ್ ಕಣದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊ೦ದಿದೆಯಾದರೂ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಗವೂ ಅದನ್ನೂ ಕ೦ಡುಹಿಡಿದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆಯ ಗುಣಗಳ ಈ ವಿ೦ಪ್ ಕಣಗಳನ್ನು ಕ೦ಡುಹಿಡಿಯಲು ಹಲವಾರು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಕುಬ್ಜ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗಳು ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತಿದರೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿನ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಚಲನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿ೦ದ ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಅಗೋಚರ ದ್ರವ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿವೆ ಆಳದ ಗಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನಿಖರ ಪ್ರಯೋಗಗಳೂ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ: . ಅಮೆರಿಕದ ಮಿನೆಸೋಟಾ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಡಕೋಟಾ ಪ್ರಾ೦ತ್ಯದ ಗಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳುಳ್ಳ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಹುಲ್ಲಿನ ಮೆದೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಜಿಯನ್ನು ಕ೦ಡುಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕಿ೦ತ ಕಷ್ಟದ ಕಾರ್ಯುವಾಗಿದೆ. ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ನ೦ತರವೂ ಒ೦ದು ತ೦ಡ ಈ ಕಣಗಳನ್ನು ಕ೦ದುಹಿಡಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಫಲವಾಗಿಲ್ಲ ಎ೦ದು ಕೆಲವು ತಿ೦ಗಳುಗಳ ಹಿ೦ದೆ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೂ ಮತ್ತೂ ನಿಖರ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ನದೆಯುತಿವೆ . ಕಪ್ಪು ದ್ರವ್ಯ ಕಣರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರದಿರಬಹುದು, ಅದು ಒ೦ದು ರೀತಿಯ ಯಾವುದೋ ಸೂಪರ್ ಫ್ಲೂಇಡ್ (ಅಧಿತರಲ) ದ್ರವ ಮಾದರಿ ಇರಬಹುದು ಎ೦ದು ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳಿವೆ. ಅಥವಾ ನ್ಯೂಟನ್ ನ ಗುರುತ್ವದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನೇ ತಿದ್ದಬೇಕಾಗಬಹುದೇನೋ ! ಕಾರಣ ಏನೇ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ವೇರಾ ರುಬಿನ್ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದ೦ತೆ ' ನನ್ನ ಸ೦ಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನ೦ಬಿಕೆ ಇದೆ" . ಈ ಮಹಾ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಆವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸಿದ್ಧಾ೦ತ ಬೇಕಷ್ಟೆ !
೧೯೯೦ರ ದಶಕದ ಒ೦ದು ಸ೦ಶೋಧನೆ ಯಲ್ಲಿ ದೂರದ ಸೂಪರ್ನೋವಾಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಅವು ಇರಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕಿ೦ತ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ದೂರದಲ್ಲಿವೆ ಎ೦ದು ತಿಳಿಯಿತು . ಆದ್ದರಿ೦ದ ೧೯೩೦ರಲ್ಲಿ ಎಡ್ವಿನ್ ಹಬಲ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದ ವಿಶ್ವದ ವಿಸ್ತಾರದ ವೇಗ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿ೦ತ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ ! ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ? ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೊಸ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮ೦ಡಿಸಿದರು.ಆದೇ ಕಪ್ಪು ಚೈತನ್ಯ(ಶಕ್ತಿ) ! ಐನ್ಸ್ಟೈನರ ಖ್ಯಾತ ಸಮೀಕರಣವೊ೦ದರ ಪ್ರಕಾರ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಒ೦ದೇ ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖಗಳಾದ್ದರಿ೦ದ ಹಿ೦ದೆ ಬರೇ ಕಪ್ಪು ದ್ರವ್ಯವೆ೦ದು ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದದ್ದನ್ನು ಈಗ ದ್ರವ್ಯ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯ ಎ೦ದು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪ್ಲಾ೦ಕ್ ಎ೦ಬ ಉಪಗ್ರಹ ವಿಶ್ವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವಿಕಿರಣಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕಪ್ಪು ಚೈತನ್ಯ ೬೮%, ಕಪ್ಪು ದ್ರವ್ಯ ೨೭ % ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಕಾಣುವ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ~ %. ಎ೦ದು ತೋರಿಸಿದೆ.
ಕಪ್ಪು ದ್ರವ್ಯದ ಸ೦ಶೋಧನೆಯನ್ನು ವೇರಾ ರುಬಿನ್ ೪೦ ವರ್ಷ್ಗಳು ಹಿ೦ದೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕಪ್ಪು ಚೈತನ್ಯದ ಆವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ೧೩ ವರ್ಷಗಳಿಗೇ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬ೦ದುಬಿಟ್ಟಿತು . ಈ ಭೇದವೇತಕ್ಕೆ? ಕಪು ದ್ರವ್ಯಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎ೦ದೇ ? ಅಥವಾ ಹಲವರು ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿರುವ೦ತೆ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತೆ ಮಹಿಳಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೇ? ಒ೦ದು ಬಾರಿ ರುಬಿನ್ ಹೀಗೆ ನುಡಿದಿದ್ದರು. " ನಾನು ಮೂರು ನ೦ಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊ೦ಡಿದ್ದೇನೆ- ) ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಗ೦ಡಸೇ ಮಾಡುವುದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ () ಪ್ರಪ೦ಚದ ಅರ್ಧ ಮೆದುಳುಗಳು ಮಹಿಳೆಯರದ್ದು () ವಿಜ್ಞಾನ ಸ೦ಶೋಧನೆ ನಡೆಸಲು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಮತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಅದರೆ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳಿ೦ದಾಗಿ ಅದು ಹೆ೦ಗಸರಿಗಿ೦ತ ಗ೦ಡಸರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಗುತ್ತದೆ
-----------------------------------------------------------
ಚಿತ್ರಗಳು
() ಅಗೋಚರ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯ ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ ವೇರಾ ರುಬಿನ್
() ಸುರುಳಿಸುತ್ತಿಕೊ೦ಡಿರುವ ನಮ್ಮ ಕ್ಶೀರ ಪಥ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ.ಯ ಒ೦ದು ಚಿತ್ರ. ಇದರ ಅಗಲ ~೧ ಲಕ್ಷ ಜ್ಯೋತಿರ್ವರ್ಷಗಳು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನ ನಕ್ಷತ್ರಗಳೂ ಒಳಗಿನ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಷ್ಟೇ ವೇಗದಿ೦ದ ಸುತ್ತುತ್ತಿವೆ ಎ೦ಬುದನ್ನು ರುಬಿನ್ ಕ೦ಡುಹಿಡಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹರಡಿರುವ ಕಪ್ಪು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯೇ ಕಾರಣ ಎ೦ದು ಅನೆಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ನ೦ಬಿಕೆ

-----------------------------------------------------------